BHXH tỉnh Đồng Nai: Thi đua thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

Xem với cỡ chữ
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai vừa phát động phong trào thi đua với chủ đề “Công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh Đồng Nai tận tâm, tập trung cao độ thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ kịp thời, đạt hiệu quả nhất”.
Cán bộ ngành BHXH tập trung cao độ thực hiện chính sách theo Nghị quyết 116

Theo đó, phong trào thi đua nhằm giải quyết kịp thời, đạt hiệu quả nhất các chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo tinh thần Nghị Quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg và Kế hoạch số 34/KH-BHXH ngày 2.10.2021 của BHXH tỉnh.

Nội dung thi đua gồm quán triệt đến viên chức, người lao động trong đơn vị về mục tiêu, nội dung thi đua; xây dựng kế hoạch thực hiện và đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua; hướng dẫn, xử lý các khó khăn, vướng mắc và giải quyết kịp thời, có hiệu quả, khuyến khích giải quyết trước thời hạn các hồ sơ của người lao động, người sử dụng lao động về thực hiện chính sách hỗ trợ bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Chính thức triển khai từ ngày 1.10, đến ngày 12.10, BHXH tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành việc in Thông báo giảm mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp gửi cho 9.758 đơn vị sử dụng lao động, tương ứng số lao động được giảm 623.866 người, với tổng số tiền giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0% trong 12 tháng (kể từ ngày 1.10.2021 đến hết ngày 30.9.2022) trên 533,28 tỷ đồng; đồng thời đã xét duyệt chi trả hỗ trợ một lần bằng tiền từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 9.446 người với số tiền trên 20,9 tỷ đồng.

Đồng thời, chủ động thông tin, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động, cá nhân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, kịp thời phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở, ngành, địa phương xử lý các phản ánh, kiến nghị của người lao động, người sử dụng lao động và thông tin cho người lao động, người sử dụng lao động được biết. Tập thể, cá nhân được xem xét lựa chọn đạt thành tích thi đua là các tập thể, cá nhân có giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua.

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Thành, đây là phong trào thi đua đặc biệt, có ý nghĩa sâu sắc đối với ngành BHXH Đồng Nai. Do đó, yêu cầu các đơn vị cần quán triệt sâu sắc ý nghĩa, nội dung, mục tiêu thi đua, nghiên cứu giải pháp và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua. Phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ cụ thể; tuân thủ đẩy đủ, chặt chẽ quy trình nghiệp vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực thi công vụ của công chức, viên chức ngành BHXH Đồng Nai.

Vân Phi