BHXH TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện Công văn số 3494/UBND-VX ngày 20.10.2021 của UBND TP. Hồ Chí Minh về tăng cường chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố, BHXH TP. Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 3614/BHXH-KHTC, BHXH Thành phố sẽ tiếp tục chủ trì phối hợp với Bưu điện, xây dựng phương án, tăng cường truyền thông, vận động người hưởng chính sách hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về chi trả an sinh xã hội qua hệ thống ngân hàng.
Tăng cường chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Đại diện BHXH TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang quản lý 241.779 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trong đó 145.232 người hưởng nhận qua thẻ ATM (chiếm 60,1%) và 96.547 người hưởng nhận bằng tiền mặt (39,9%). Để tăng cường chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố, trong tháng 10, BHXH Thành phố và Bưu điện phối hợp với Ngân hàng (Vietcombank) để mở tài khoản và cấp thẻ ATM cho người hưởng đang lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH bằng tiền mặt có đủ thông tin.

Theo đó, trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 11.2021, Bưu điện Thành phố tổ chức phát thẻ ATM cho người hưởng, hướng dẫn người hưởng thực hiện thủ tục đăng ký chuyển đổi hình thức nhận bằng tiền mặt sang hình thức nhận bằng tài khoản ngân hàng. Trường hợp người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng không đồng ý chuyển đổi, không thể mở được tài khoản do mất năng lực hành vi dân sự, mất giấy CMND/CCCD hoặc hết hạn… thì tiếp tục chi trả bằng hình thức tiền mặt.

Văn bản cũng nêu rõ, BHXH TP. Hồ Chí Minh lập danh sách chi lương hưu qua hình thức không dùng tiền mặt trong kỳ chi trả tiếp theo đối với người hưởng hoàn tất thủ tục mở thẻ ATM và chuyển đổi hình thức nhận lương hưu; để thực hiện chi trả qua tài khoản ngân hàng từ tháng 12.2021. Đối với những trường hợp chưa nhận thẻ ATM hoặc chưa hoàn tất thủ tục để được mở tài khoản ngân hàng hoặc chưa hoàn tất thủ tục chuyển đổi hình thức nhận; Bưu điện Thành phố tiếp tục hỗ trợ người hưởng đăng ký thông tin, mở tài 3 khoản ngân hàng, chuyển đổi hình thức nhận từ tiền mặt sang tài khoản ATM cho đến khi 100% người hưởng đủ điều kiện được mở tài khoản ngân hàng và nhận trợ cấp qua thẻ ATM.

Ngoài ra, Giám đốc BHXH TP. Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng, BHXH thành phố Thủ Đức và quận, huyện, tổ chức các hoạt động truyền thông, thông tin cho người dân biết về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hình thức không dùng tiền mặt để phổ biến việc chuyển đổi hình thức chi trả đến người hưởng kịp thời, rộng rãi.

Vân Phi