Bình Định: Kỳ họp thứ 4 dự kiến thông qua 5 đề án 

Xem với cỡ chữ

Tại phiên họp thứ 2 vừa được tổ chức, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất dự kiến: Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Khóa XIII sẽ diễn ra từ ngày 7 - 9.12; đồng thời, đề nghị bổ sung trình kỳ họp 5 nội dung về: Đề án phát triển mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh; phát triển cơ sở vật chất ngành GD - ĐT; về xây dựng và phát triển hệ thống y tế; tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc giao UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư công một số dự án nhóm; kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Thường trực HĐND lưu ý đối với những nội dung phải trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy định hướng về chủ trương, đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với các Ban HĐND tỉnh thống nhất trước khi trình.

VÕ BÌNH