Bình Dương: Gần 10.000 lao động tự do nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ 

Xem với cỡ chữ
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay tỉnh đang quyết liệt triển khai Nghị quyết số 68/NĐ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Riêng Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND về việc hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác hiện đã được triển khai về các địa phương, đến tận các khu, ấp trên địa bàn tỉnh.
Gần 10.000 lao động tự do nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ
Gần 10.000 lao động tự do nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ

Về kết quả thực hiện quyết định 09/2021/QĐ-UBND, báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho thấy, từ ngày 20.7 đến ngày 27.7, toàn tỉnh đã tiếp nhận 19.663 hồ sơ. Số lượng các đối tượng được duyệt nhận tiền là 9.717 người với 14.575.500.000 đồng. Trong đó, đối tượng bán vé số lưu động là 3.094 hồ sơ. Số người đã nhận hỗ trợ là 3.014, tương ứng tổng số tiền 4.521.000.000 đồng.

Chỉ tính riêng ngày 27.7, toàn tỉnh đã tiếp nhận 1.617 hồ sơ. Số lượng đối tượng được phê duyệt hỗ trợ là 1.035 người, với số giải ngân là 1.552.500.000 đồng. Trong đó, có 217 hồ sơ là đối tượng bán vé số lưu động. Số người đã lãnh là 165 người, tương ứng tổng số tiền 247.500.000 đồng.

Trước đó, trên tinh thần thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Dự trù sẽ hỗ trợ một lần khoảng 40.000 đối tượng là lao động tự do với mức hỗ trợ 1.500.000 đồng/người.

Ngoài ra, ngày 16.7, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương theo đề xuất của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương hỗ trợ đối tượng bán vé số lưu động trên địa bàn tỉnh Bình Dương, với mức hỗ trợ mỗi người bán vé số lưu động, được hưởng một lần theo Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 16.7.2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ người lao động và một số đối tượng khác bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Vân Phi