Bộ Khoa học Công nghệ đứng thứ 3 về chỉ số cải cách hành chính 

Xem với cỡ chữ
Chiều 8.9, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Đắc Hiến đã báo cáo tình hình triển khai và kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, năm 2016, chỉ số cải cách thủ tục hành chính (Par index) của Bộ đứng thứ 3 trên tổng số 19 Bộ. Kết quả thực hiện cải cách thể chế năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 cũng khả quan với việc trình thông qua Luật Chuyển giao công nghệ, ban hành 10 nghị định, 16 quyết định, một chỉ thị, 14 thông tư. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2017, Bộ có hơn 132.000 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, trong đó đã giải quyết được gần 25.600 hồ sơ.
 


Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Hiến cũng cho biết, theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông của Việt Nam năm 2016, Bộ Khoa học Công nghệ đứng thứ 2 về xếp hạng dịch vụ công trực tuyến trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ. "Bộ đang có 13 hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008. Áp dụng cho 23 đơn vị thuộc Bộ. Điều này góp phần hình thành quy trình giải quyết công việc khoa học, tạo điều kiện đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm tác động tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức", ông Hiến nói.
 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa (Phó ban chỉ đạo CCHC) đánh giá cao những kế hoạch CCHC kịp thời, đầy đủ, phân công nhiệm vụ chi tiết, có giám sát kiểm tra...của Bộ Khoa học và Công nghệ.
 
Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị ngành Khoa học và Công nghệ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, giữ vững thứ hạng; ưu tiên và triển khai quyết liệt công tác CCHC, đơn giản hóa thủ tục hành chính; hàng năm xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn trách nhiệm với người đứng đầu đơn vị. Đồng thời tiếp tục cải cách về thể chế và quan tâm chỉ đạo việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với tổ chức Khoa học và Công nghệ; sắp xếp đẩy nhanh việc thực hiện vị trí việc làm và cơ cấu công chức trong đơn vị hành chính. Bộ trưởng cũng lưu ý, Bộ Khoa học và Công nghệ cần bám sát vào chương trình, kế hoạch CCHC của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như: các dự thảo Nghị định hướng dẫn luật, các Thông tư cần phải đồng bộ, đúng thời gian không để tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn; kịp thời cập nhật văn bản mới ban hành vào cơ sở dữ liệu; thường xuyên kiểm tra, rà soát, điều chỉnh các văn bản cho phù hợp thực tiễn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ; kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy của Bộ sao cho phù hợp với hoạt động thực tiễn; quan tâm theo dõi để đánh giá chỉ số hài lòng của người dân;…
 


Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết sẽ chỉ đạo rà soát lại quá trình cải cách thủ tục hành chính, chỗ nào còn vướng mắc sẽ tháo gỡ ngay để "làm sao phục vụ được người dân, doanh nghiệp tốt nhất".

Tin và ảnh: Lan Chi