Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ 

Xem với cỡ chữ
Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 – 2030. Dự lễ ký kết có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan.

Theo biên bản ký kết, hai Bộ sẽ ưu tiên thực hiện hiệu quả các chương trình KH và CN cấp quốc gia, tập trung vào các sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp, sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh. Đồng thời, phối hợp xây dựng một số cụm nhiệm vụ KH và CN cấp quốc gia, cấp Bộ, đặc biệt chú trọng nghiên cứu phát triển công nghệ chế biến sâu, công nghệ bảo quản, đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo nên những đột phá về chất lượng và nâng cao giá trị gia tăng và cải thiện sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại lễ ký kết  

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết lễ ký kết khẳng định sự phối hợp hoạt động giữa hai Bộ ngày càng bền vững hơn, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung và phát triển của ngành NN-PTNT nói riêng. Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang được Chính phủ giao xây dựng mạng lưới quy hoạch các tổ chức KH và CN công lập trong đó có rất nhiều tổ chức KH và CN trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là nội dung mà hai Bộ có thể tiếp tục đồng hành cùng xây dựng các nội dung phối hợp triển khai cụ thể trong thời gian tới. Sự thống nhất chủ trương, định hướng của hai Bộ ưu tiên nguồn lực để tập trung nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới. “Bộ Khoa học và Công nghệ sẵn sàng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề xuất các chính sách thí điểm cho hoạt động khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn” Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu tại lễ ký kết  

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cũng bày tỏ tin tưởng việc hợp tác giữa hai Bộ sẽ đưa công tác nghiên cứu khoa học trong nông nghiệp lên một tầm cao mới. Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ, biến đổi khí hậu, đại dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu,… thì việc nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ của các viện, trường, doanh nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết; từng bước thu hẹp khoảng cách và kiến thức, năng lực sáng tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ nông nghiệp. Tuy nhiên, để làm được điều này cần có thêm những chính sách, cơ chế phù hợp và cả sự thay đổi trong tư duy của người làm khoa học để thích ứng với những thay đổi của thực tiễn.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trao biên bản lễ ký kết  
Toàn cảnh lễ ký kết  
Tin và ảnh: Trần Hồng