Bộ Quốc phòng họp báo giới thiệu Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI 

Xem với cỡ chữ
Việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ mới bao gồm rất nhiều nội dung, đầu việc, trong đó có sự chuẩn bị về tư tưởng, được Thường vụ quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị xác định là nội dung quan trọng hàng đầu của các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị. Đó là nhận mạnh của Phó cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng Thiếu tướng Vũ Đình Vân, tại buổi họp báo giới thiệu Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 22.9 tại Hà Nội.

Nhằm quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, cấp ủy các cấp đã cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị, tổ chức đại hội các cấp, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ Quân đội và từng loại hình tổ chức đảng; kịp thời trao đổi, thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương hướng giải quyết những vướng mắc và một số nội dung đặc thù trong Quân đội; tổ chức quán triệt với mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng, tập trung vào những điểm mới của đại hội lần này như xây dựng dự thảo các văn kiện và thảo luận xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại đại hội…

Phó cục Trưởng cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng Thiếu tướng Vũ Đình Vân phát biểu tại họp báo
Phó Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng Thiếu tướng Vũ Đình Vân phát biểu tại họp báo 

Phó Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng Thiếu tướng Vũ Đình Vân nhấn mạnh, để quán triệt Chỉ thị và các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng các Đảng bộ chủ động phối hợp với các tỉnh, thành ủy chỉ đạo 63 Đảng bộ quân sự địa phương, 44 Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội đúng kế hoạch. Đến ngày 14.9, có hơn 28.000 tổ chức đảng ở cơ sở, 287 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và 60/60 đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương hoàn thành đại hội, bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, đạt kết quả tốt. Tuyệt đại đa số nhân sự dự kiến cơ cấu cấp ủy đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao và rất cao. Trong đó, các cấp ủy cũng phân công, hướng dẫn đại biểu nghiên cứu các văn kiện và chuẩn bị tốt nội dung tham luận; ý kiến phát biểu ngắn gọn, rõ nội dung, thể hiện được chính kiến, phát huy dân chủ, đề cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; một số đảng bộ tổ chức thảo luận văn kiện của Trung ương và văn kiện cấp ủy cấp trên ở tổ, đã dành nhiều thời gian thảo luận văn kiện của cấp mình tại đại hội.

Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức phát biểu tại họp báo 

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo thiếu tướng Vũ Đình Vân, Đại hội được tổ chức trong 4 ngày (từ ngày 27 đến ngày 30.9.2020) phiên trù bị 1 ngày, phiên chính thức 3 ngày. Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI được tiến hành theo phương châm "Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Dân chủ - Kỷ cương", với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước". 

Tổng số đại biểu chính thức dự Đại hội là 450 đại biểu (20 đại biểu đương nhiên và 430 đại biểu được bầu từ đại hội của 60 Đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương).

Nguyễn Thúy