Bộ Tư pháp họp báo thường kỳ 

Xem với cỡ chữ
Có nhiều hoạt động hướng đến Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, trong đó lần đầu tiên, Bộ Tư pháp sẽ tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong cả nước đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội. Đây là thông tin được Bộ Tư pháp đưa ra tại buổi họp báo công tác tư pháp Quý III.2021. Buổi họp báo do Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn chủ trì.
Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn chủ trì cuộc họp báo

Tham gia xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn bản liên quan đến phòng, chống Covid-19

Trong Quý III tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của nước ta nói chung và công tác tư pháp nói riêng. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp đã triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Với vai trò thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, Bộ Tư pháp đã tham gia tích cực trong xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn bản liên quan đến phòng, chống Covid-19 như: Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28. 7.2021 của QH Khóa XV; Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6.8.2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15; Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”…; tham mưu các vấn đề pháp lý trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19; rà soát, nhận diện tồn tại, hạn chế của quy định pháp luật trước các tác động mạnh mẽ, dài hạn của đại dịch Covid-19.

Trong lĩnh vực tư pháp, Bộ cũng đã ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo điều hành liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Tư pháp; hướng dẫn, xử lý các vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước của Bộ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 như lĩnh vực thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trợ giúp pháp lý, bổ trợ tư pháp hộ tịch, quốc tịch, thi hành án dân sự…

Bộ cũng tham gia tích cực và đạt nhiều kết quả tích cực với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Ban Chỉ đạo xây dựng các chuyên đề thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2030".

Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp Nguyễn Thắng Lợi chia sẻ các thông tin liên quan đến công tác thi hành án dân sự. 

Thi hành án xong trên 34.000 tỷ

Tại cuộc họp báo, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp Nguyễn Thắng Lợi đã cho biết, hệ thống cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành xong hơn 480.000 vụ việc với trên 34.000 tỷ. Các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong có quan nhà nước đã thi hành xong 455 bản án. Các cơ quan thi hành án hành chính đã thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm chức năng theo dõi thi hành án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính, đã tổ chức làm việc với người phải thi hành án trong 258 vụ việc; có văn bản kiến nghị người có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với 67 vụ việc; đăng tải công khai và theo dõi đối với 322 quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án.

Ngoài trên ở các lĩnh vực khác như: Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, xử lý, rà soát VBQPPL; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước; lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước; bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý; hợp tác quốc tế và pháp luật quốc tế… đạt nhiều kết quả tích cực.

Chánh văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, từ này đến hết năm 2021, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Khóa XIII liên quan đến công tác tư pháp, pháp luật. Tham gia có hiệu quả trong xây dựng Nghị quyết về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiếp tục hoàn thiện các dự án trình QH thông qua hoặc cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 2 QH Khóa XV; tích cực hướng dẫn phổ biến các luật, nghị quyết được QH Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 1, Kỳ họp thứ 2; tập trung xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản, đề án được giao chủ trì soạn thảo thuộc chương trình quý IV. 2021.

Đình Khoa