Bộ Xây dựng phát động phong trào thi đua phòng chống và chiến thắng Covid - 19 

Xem với cỡ chữ
Ngày 10.9, Bộ Xây dựng tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn ngành với chủ đề “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid -19”.
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát động thi đua đặc biệt trong toàn ngành.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát động thi đua đặc biệt trong toàn ngành

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh: Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid - 19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid - 19”, Bộ Xây dựng phát động phong trào thi đua đặc biệt này nhằm khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nỗ lực vượt khó của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Thời gian qua, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, vừa thực hiện phòng, chống dịch hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng; vừa bảo đảm duy trì hoạt động, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội.

6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất ngành xây dựng duy trì được mức tăng trưởng khá, tăng 5,59% so với cùng kỳ năm 2020. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đầu tư xây dựng cho người dân và doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, ngành xây dựng cũng đã chung tay, sớm xây dựng các thiết kế điển hình, hướng dẫn tổ chức thi công và trực tiếp thi công xây dựng các bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung tại các địa phương phải thực hiện dãn cách, đặc biệt là các địa phương khu vực phía Nam, đã cơ bản đáp ứng yêu cầu số lượng giường bệnh cho công tác phòng, chống dịch cấp bách.

Bộ Xây dựng đã thành lập Tổ công tác đặc biệt trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và một số địa phương khác theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ.

Cho rằng dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhiệm vụ đặt ra thời gian tới hết sức nặng nề, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần yêu nước và truyền thống vẻ vang của ngành; đoàn kết, đồng lòng, phát huy trí tuệ, nỗ lực cao nhất vượt qua khó khăn, thử thách, thi đua lao động, học tập, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; quyết tâm đẩy lùi, chiến thắng đại dịch Covid - 19, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 của ngành.

H.Lan