Bóng đá kiêm máy phát điện 

Xem với cỡ chữ
Một nhóm sinh viên Đại học Harvard, Mỹ đã phát triển một trái bóng đá đặc biệt, được đặt tên là Soccket, có khả năng tạo ra điện trong khi chơi bóng.


Nguồn: khoahoc.com.vn

Lượng điện trái bóng tạo ra sau khi được đá trong 30 phút có thể đủ để thắp sáng một bóng đèn trong 3 giờ liên tục. Trái bóng Soccket có khả năng chống thấm nước và không cần bơm hơi. Bên trong trái bóng là một hệ thống phát điện theo công nghệ cuộn cảm, bao gồm một cuộn dây kim loại và các thanh nam châm từ trường chuyển động khi trái bóng được đá để tạo ra điện. Dòng điện tạo ra được lưu trong bộ tích điện của bóng. Ý tưởng này có thể là một giải pháp cho tình trạng thiếu điện sinh hoạt tại các quốc gia đang phát triển.