Các Chỉ thị 15,16,19 của Thủ tướng khác nhau nhau thế nào? 

Xem với cỡ chữ
Giãn cách xã hội là biện pháp được áp dụng để phòng, chống dịch Covid-19. Tùy vào nguy cơ, diễn biến dịch sẽ quyết định áp dụng Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 hoặc Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Các Chỉ thị này khác nhau về quy mô cấm tập trung đông người, dịch vụ phải dừng hoạt động và hạn chế giao thông.