Các Ủy ban của Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào trao đổi kinh nghiệm xây dựng Luật Biên giới quốc gia 

Xem với cỡ chữ
Chiều 18.10, tại Nhà Quốc hội, thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào trong việc trao đổi kinh nghiệm công tác chuyên môn giữa các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Việt Nam phối hợp với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội CHDCND Lào tổ chức Hội thảo trực tuyến trao đổi kinh nghiệm xây dựng Luật Biên giới quốc gia.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới phát biểu tại Hội thảo
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới phát biểu tại hội thảo

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Quốc hội Lào Sanya Praserth đồng chủ trì Hội thảo trực tuyến.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc; Ủy ban Đối ngoại; Ủy ban Kinh tế; Ủy ban Tài chính - Ngân sách; đại diện Bộ Quốc phòng…

Đại biểu Đoàn Quốc hội Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
Đại biểu Đoàn Quốc hội Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới nhấn mạnh, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa các quốc gia trong xây dựng pháp luật là một trong những hoạt động quan trọng của cơ quan lập pháp, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của quốc gia và bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật quốc tế; nêu rõ, hệ thống pháp luật của Việt Nam và Lào có nhiều điểm tương đồng và đây là cơ sở vững chắc cho các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm lập pháp.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, việc tổ chức Hội thảo trực tuyến giữa Đoàn đại biểu, chuyên gia của 2 nước là hình thức triển khai hợp tác mới, được tổ chức lần đầu giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào; tin tưởng, đây sẽ là hình thức hợp tác hiệu quả, phù hợp với xu thế hội nhập, ứng dụng khoa học, công nghệ trong hợp tác quốc tế hiện nay.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh nêu rõ, hiện nay, trong hệ thống pháp luật Việt Nam, pháp luật về bảo vệ biên giới đã cơ bản được hoàn thiện, bao gồm các luật: Luật Biên giới quốc gia (năm 2003), Luật Biển Việt Nam (năm 2014), Luật Cảnh sát biển Việt Nam (năm 2018), Luật Biên phòng Việt Nam (năm 2020)… Cho rằng, Hội thảo trực tuyến có ý nghĩa hết sức quan trọng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhấn mạnh, việc trao đổi kinh nghiệm để làm rõ những vấn đề lớn trong dự thảo Luật Biên giới quốc gia của Lào, cũng sẽ là những kinh nghiệm, bài học quý báu để Quốc hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới. Qua đó, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững giữa 2 quốc gia và các nước có chung đường biên giới. Hội thảo cũng sẽ định hướng cho việc đổi mới phương thức hợp tác góp phần tiếp tục phát huy kết quả hợp tác thực chất giữa các cơ quan của Quốc hội hai nước, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước, Nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Toàn cảnh Hội thảo trực tuyến
Quang cảnh hội thảo trực tuyến

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về chính sách của Nhà nước đối với công tác biên giới quốc gia; chính sách ưu tiên cho công tác biên giới quốc gia đảm bảo ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và bảo vệ an ninh - quốc phòng ở khu vực biên giới; những bài học kinh nghiệm của Việt Nam. Quy định về chế độ, chính sách của Nhà nước đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ biên giới quốc gia để đảm bảo có hiệu quả và những bài học kinh nghiệm của Việt Nam…

Tại Hội thảo, các đại biểu Quốc hội Việt Nam cho rằng, về chế độ pháp lý của nhà nước đối với biên giới quốc gia là nội dung rất quan trọng của dự án Luật, thể hiện quan điểm chính trị, pháp lý của nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, những nguyên tắc cơ bản để quy định các nội dung trong luật. Có ý kiến đề nghị, điều chỉnh một số nội dung trong dự thảo Luật, trên cơ sở kinh nghiệm và thực tiễn thi hành Luật Biên giới quốc gia của Việt Nam, bảo đảm sự phù hợp với các điều ước quốc tế đã ký kết giữa Lào với các nước.

Về cách quy định và nội dung cụ thể của các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia tại dự thảo Luật Biên giới quốc gia Lào, các đại biểu nhấn mạnh, Bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã chia sẻ những kinh nghiệm trong việc thiết kế các quy định về bảo vệ biên giới quốc gia trong Luật Biên giới quốc gia của Việt Nam; quy định về các lực lượng tham gia bảo vệ biên giới…

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam cũng đã đề xuất một số chỉnh sửa nội dung cụ thể; kỹ thuật lập pháp, sắp xếp các chương, điều để hợp lý hơn.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Quốc hội Lào Sanya Praserth cảm ơn những trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quý báu của Quốc hội Việt Nam trong quá trình xây dựng và thi hành pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; nhấn mạnh, đây sẽ là những tư liệu quan trọng để Lào tiếp tục xây dựng và hoàn thiện dự thảo Luật Biên giới quốc gia trong thời gian tới.

Tin và ảnh: Trung Thành