Cán bộ Đoàn chủ chốt toàn quốc học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

Xem với cỡ chữ
Ngày 26.5 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai chương trình hành động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, điểm cầu trung ương tại Trụ sở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 65 điểm cầu tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và 3.620 điểm cầu cấp huyện, cấp cơ sở. Công tác tổ chức Hội nghị đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị được nghe Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, PGS.TS Nguyễn Viết Thông báo cáo chuyên đề về những vấn đề cốt lõi trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có liên quan trực tiếp đến Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy báo cáo chuyên đề Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương PGS.TS Nguyễn Viết Thông, báo cáo chuyên đề về những vấn đề cốt lõi trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, PGS.TS Nguyễn Viết Thông báo cáo chuyên đề về những vấn đề cốt lõi trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2021) và hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị triển khai rất sớm các hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chào mừng thành công Đại hội và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung ương Đoàn đã tổ chức Ngày thanh niên cùng hành động tại 91 địa điểm trên cả nước và nước bạn Lào. Tiếp đó, ngày 4.2.2021, BCH Trung ương Đoàn đã được nghe thông tin nhanh kết quả Đại hội và thảo luận Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đúng ngày 19.5.2021, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chương trình hành động được xác lập gồm 8 chương trình, 55 nhóm nội dung, giải pháp và 13 chỉ tiêu, bám sát và cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, tầm nhìn đã được Đại hội Đảng toàn quốc xác định, nhằm thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp bộ Đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có một số điểm mới, nổi bật:

Thứ nhất, Chương trình hành động được xây dựng bám theo 6 quan điểm chỉ đạo, 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ 2021 - 2030, đặc biệt là 6 trọng tâm, 3 đột phá để xác lập thành 8 chương trình của Đoàn, thay vì xây dựng theo các mặt công tác lớn của Đoàn như trước đây…

Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy, báo cáo chuyên đề Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Bí thư thường trựcTrung ương Đoàn Bùi Quang Huy báo cáo chuyên đề Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ hai, các chỉ tiêu, nội dung, giải pháp trong Chương trình hành động thể hiện tinh thần tiến công và tính hành động rất cao. Các chỉ tiêu đều cao hơn chỉ tiêu trung bình mà Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã xác lập.

Thứ ba, Chương trình hành động xác lập các giải pháp cụ thể, riêng biệt đối với từng đối tượng thanh thiếu nhi. Thông qua đó, tạo môi trường phù hợp để từng đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Thứ tư, Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết xác lập nhiều nội dung, giải pháp, chỉ tiêu, hoạt động mới gắn với các nội dung trọng yếu được Đại hội XIII của Đảng quyết định

Quanh cảnh hội nghị
Quanh cảnh hội nghị

Ngay sau Hội nghị này, theo Kế hoạch, các cấp bộ đoàn sẽ tổ chức các hoạt động để đoàn viên nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, đồng thời tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội tới thanh niên; căn cứ Chương trình hành động của Trung ương Đoàn cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Trung ương Đoàn cũng xác định trong năm 2021 sẽ tổ chức Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và hành động của tuổi trẻ; đồng thời kiểm tra công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội của các cấp bộ đoàn trên cả nước.

Đức Hiệp