Cần nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ, cải tiến quản lý thông tin 

Xem với cỡ chữ

      Đây là những ý kiến đóng góp của các nhà đầu tư nước ngoài tại Hội thảo - Triển lãm về đầu tư tài chính châu Á 2007 do Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Tập đoàn Next View tổ chức. Các nhà đầu tư nước ngoài khẳng định, tại thị trường chứng khoán trong nước, thông tin về cổ phiếu, tài chính doanh nghiệp được cung cấp chậm và thiếu cơ chế quản lý thông tin. Cơ sở hạ tầng công nghệ cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của giao dịch chứng khoán nên việc đặt lệnh qua mạng xử lý chậm hoặc lệnh không nhập được.

HẢI NAM