Cần Thơ bỏ quy định xe vận chuyển hàng hóa vào thành phố phải “sang xe, đổi tài” 

Xem với cỡ chữ
Công văn số 3635 được Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè ký nêu rõ là thay thế Công văn số 3438 ngày 21.8 của UBND thành phố Cần Thơ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo hoạt động vận chuyển, phân phối hàng hóa trên địa bàn thành phố.
Xe chờ làm các thủ tục để vào thành phố Cần Thơ giao nhận hàng

Ngày 30.8, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè đã ký công văn số 3635, giao Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an, Sở Công thương, Nông nghiệp, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp, UBND các quận, huyện, các đơn vị vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng “Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng chống dịch Covid-19” được Bộ Giao thông vận tải ban hành vào ngày 24.8.

Công văn số 3635 được Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè ký nêu rõ là thay thế Công văn số 3438 ngày 21.8 của UBND thành phố Cần Thơ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo hoạt động vận chuyển, phân phối hàng hóa trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại các điểm kiểm soát dịch Covid-19 và các điểm tập kết, giao nhận hàng hóa theo Hướng dẫn tạm thời của Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 24.8.

Công văn 3635 cũng nêu rõ, Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm hướng dẫn các nội dung kiểm tra phương tiện vận chuyển hàng hóa khi ra, vào các địa điểm đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Đối với việc giao nhận hàng hóa có nơi đi trong vùng có dịch đến thành phố Cần Thơ, đơn vị vận tải có trách nhiệm phải bố trí địa điểm lưu trú tạm thời cho người trên phương tiện và lập phương án quản lý chặt chẽ người trên phương tiện tại địa điểm lưu trú tạm thời.

Ngoài ra, người trên phương tiện phải tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế, của cơ quan chức năng tại địa điểm lưu trú tạm thời, không được rời khỏi địa điểm lưu trú tạm thời trong thời gian lưu trú. Bên cạnh đó, các đơn vị vận tải và người trên phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng do chưa thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với Sở Y tế chỉ đạo cơ quan y tế của địa phương hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với các địa điểm lưu trú tạm thời do các đơn vị vận tải bố trí, hướng dẫn khử khuẩn phương tiện trước và sau khi kết thúc quá trình vận chuyển.

Trước đó, Công văn số 3438 của UBND TP. Cần Thơ đã gây không ít bất cập, khó khăn cho các doanh nghiệp, tài xế trong quá trình vận chuyển hàng hóa vào Cần Thơ, nhất là việc đăng ký trước với cơ quan chức năng nếu không đăng ký trước sẽ không được vào thành phố hay như việc “sang xe, đổi tài”, gây ùn ứ tại một số điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa.

Theo vov.vn