Việc ban hành Nghị định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn:

Cẩn trọng nếu phân cấp cho địa phương 

Xem với cỡ chữ
Sáng 14.7, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 46, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc ban hành Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.
 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp

Ảnh: Quang Khánh 

Trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, sau 7 năm triển khai thực hiện Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP đã phát sinh một số hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực thi. Trong đó có Chương III (từ Điều 14 đến Điều 19) quy định về thi người đẹp, người mẫu gồm 2 Mục quy định về hình thức, thủ tục hành chính và biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu và hoạt động của cá nhân từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, dự thảo Nghị định phân cấp quản lý theo hướng hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu, thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài cư trú ở đâu phải thực hiện thủ tục hành chính với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại địa phương đó. Nội dung phân cấp bảo đảm tính thống nhất có sự phối hợp quản lý giữa Trung ương và địa phương, kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm theo cấp, địa bàn quản lý.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại phiên họp

Ảnh: Quang Khánh 

Nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình cho biết, Ủy ban cơ bản thống nhất với tinh thần đổi mới công tác quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức được tự do sáng tạo, hưởng thụ giá trị nghệ thuật trong khuôn khổ pháp luật.

Về phương thức quản lý thi người đẹp, người mẫu, dự thảo Nghị định không quy định số lượng cuộc thi người đẹp, người mẫu trong năm, thay vào đó, chỉ cần đáp ứng quy định tại các điều 3, 15 Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan. Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ nhận thấy, thời gian qua, hoạt động thi người đẹp, người mẫu diễn ra khá sôi động ở cả Trung ương và địa phương, với quy mô, cách thức tổ chức, tiêu chí đánh giá tương đối đa dạng, phong phú. Để đáp ứng nhu cầu của xã hội, phù hợp với thực tế hiện nay, đa số thành viên Chính phủ đã đồng ý với phương thức quản lý đổi mới trong dự thảo Nghị định. Tuy nhiên, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ lưu ý, Ban soạn thảo cần tiếp tục đánh giá tác động, nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về điều kiện, năng lực tổ chức, quản lý; bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về tiêu chuẩn đạo đức của người tham dự nhằm bảo đảm các cuộc thi đạt được tiêu chí, mục đích hướng đến các giá trị chân, thiện, mỹ, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Ảnh: Quang Khánh 

Cho ý kiến về vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển lưu ý, nếu quản lý không cẩn thận sẽ trở thành một ngành kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận, không chính đáng làm méo mó đi các hoạt động thi người đẹp, người mẫu. Nếu phân cấp thêm cho các địa phương thì cấp tỉnh, huyện hay xã sẽ xảy ra thêm nhiều chuyện không hay. Vì thế, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, việc phân cấp quản lý trong lĩnh vực này cần có sự kiểm soát và không nên đưa về địa phương.

Ảnh: Quang Khánh

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng lưu ý, Chính phủ muốn phân cấp về địa phương thì cần cẩn trọng bởi đây là vấn đề lớn về văn hóa, an ninh, sở hữu trí tuệ, bản sắc văn hóa... 

Hồ Long