Cao Bằng: Đánh giá hiệu quả hỗ trợ đầu tư nông nghiệp, nông thôn 

Xem với cỡ chữ

Giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh tại UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao công tác tham mưu, chủ động triển khai thực hiện các chính sách của các sở, ngành, chính quyền địa phương, đạt được hiệu quả bước đầu. Đồng thời đề nghị, các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật; rà soát các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh và ngành chuyên môn; theo dõi, đánh giá hiệu quả của các chính sách hỗ trợ; tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX trong thực hiện dự án, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách; tiếp tục rà soát các văn bản của Trung ương, bộ, ngành để tham mưu trình ban hành các văn bản, chính sách phù hợp với điều kiện địa phương.

LÊ TUYẾT