Cao Bằng: Quan tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

Xem với cỡ chữ

Thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Khóa XVII, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh như: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm thực hiện tốt việc triển khai thực hiện các dự án, chương trình chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư theo Quyết định 2086 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đánh giá thêm thực trạng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số khi thôn, bản, xã ra khỏi xã vùng đặc biệt khó khăn; tăng cường kiểm tra, giám sát các chính sách dân tộc trên địa bàn...

LÊ TUYẾT