Đại hội thi đua yêu nước Văn phòng Quốc hội lần thứ IV giai đoạn 2020-2025

Chi tiết, tỉ mỉ, tâm huyết 

Xem với cỡ chữ

Trong những năm qua, để hoàn thành được khối lượng công việc phục vụ nhiệm vụ chính trị và tổ chức tốt hoạt động kinh doanh, Phòng kinh doanh đã phối hợp với Phòng kế toán và các bộ phận chuyên môn đã thực hiện một cách bài bản, chặt chẽ và có tính lôgic, chuyên nghiệp các công việc. Đồng thời, xem xét nếu có những khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo, để Ban Giám đốc đưa ra những giải pháp kịp thời, điều chỉnh cho phù hợp nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ tốt nhất phục vụ đại biểu Quốc hội, các Vụ, Cục, đơn vị trong Văn phòng Quốc hội và các Bộ, ngành tổ chức sử dụng dịch vụ tại Nhà khách.

Hàng tuần, hàng tháng dựa trên những thông tin giao dịch khách hàng, xây dựng lịch làm việc hàng tuần, triển khai đến các tổ bộ phận chuyên môn, thường xuyên cập nhật các thông tin với khách hàng, phối hợp các bộ phận chuyên môn phục vụ các hoạt động dịch vụ tại Nhà khách, tổng hợp các số liệu khớp với khách hàng chuyển phòng Kế toán hoàn tất các thủ tục thanh toán công nợ của khách. Tổng hợp báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm, đưa ra những tham mưu, đề xuất, các giải pháp, cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ; nắm bắt cập nhật những thông tin của thị trường dịch vụ, các đối thủ cạnh tranh. Từ đó, có những tham mưu đề xuất kịp thời với Ban Giám đốc nhằm đưa ra những định hướng, giải pháp, đưa hoạt động phục vụ kinh doanh nhà khách tạo lợi nhuận lớn hơn. Đó là các công việc đòi hỏi sự chi tiết, tỉ mỉ, cả tâm huyết, cách làm việc hiệu quả, không ngừng áp dụng các ứng dụng thông minh nhằm hỗ trợ việc triển khai đến các tổ bộ phận chuyên môn tại 4 cơ sở của Nhà khách cách xa nhau.

Ảnh: Quang Khánh 

Kinh nghiệm trong việc triển khai nhiệm vụ tại Nhà khách sao cho hiệu qủa nhất, có thể tổng hợp qua 10 chuẩn mực và 5 nguyên tắc. 10 chuẩn mực là cấp dưới phục tùng cấp trên; Luôn xem trọng chất lượng; sẵn sàng và nhiệt tình trong công việc, phấn đấu đạt hiệu quả cao trong công việc; Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Lịch sự, tôn trọng khách hàng và đồng nghiệp; Luôn nở nụ cười khi gặp khách hàng cũng như đồng nghiệp; Luôn chú trọng đến ngoại hình, vệ sinh cá nhân gọn gàng, nhanh nhẹn, đầy tính nghiệp vụ; Làm việc theo tinh thần tập thể, coi trọng mối quan hệ nội bộ; Hợp tác với đồng nghiệp để hoàn thành tốt công việc; Đề nghị giải thích nếu chưa hiểu yêu cầu nhiệm vụ được giao. 5 nguyên tắc là luôn tỏ ra quan tâm đến khách; Luôn có mặt khi khách cần, hiểu rõ nhu cầu của khách trước khi đáp ứng; Không bao giờ tranh cãi với khách mà phải xin lỗi khách; Không từ chối hay lắc đầu, nếu cần từ chối phải đưa ra giải pháp thích hợp; Báo cáo với cấp trên trực tiếp ngay lập tức khi có sự cố xảy ra.

Đây là những chuẩn mực, nguyên tắc được chắt lọc, vận dụng vào thực tế của Nhà khách và mỗi nhân viên cần luôn ghi nhớ để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Nguyễn Biên Cương - Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội
Trung Thành ghi