Chiến lược phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam  

Xem với cỡ chữ
Viện Chiến lược chính sách tài nguyên môi trường vừa kết hợp Viện Hanns Seidel Foundation (CHLB Đức) tổ chức Hội thảo Chiến lược phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam đến năm 2029, tầm nhìn 2030. Dự thảo Chiến lược phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam đến năm 2029, tầm nhìn 2030 đưa ra 3 mục tiêu cơ bản: cung cấp đầy đủ hơn thông tin, dữ liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường biển, đảo; giảm nhẹ mức độ suy thoái, cạn kiệt tài nguyên và gia tăng ô nhiễm môi trường do khai thác quá mức và nâng cao khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu, duy trì chức năng sinh thái và sinh học của hệ sinh thái biển. Thứ trưởng Bộ TN-MT Chu Phạm Ngọc Hiển cho biết, việc xây dựng Chiến lược này hướng tới các chính sách và hành động nhằm hiểu hơn về biển, đảo (cả tiềm năng, lợi thế và tác động bất lợi từ biển), gìn giữ nguồn vốn tự nhiên, chất lượng môi trường; đề xuất xây dựng các đột phá chiến lược về duy trì chức năng sinh thái và năng suất sinh học của các hệ sinh thái biển, bảo tồn cảnh quan và đa dạng sinh học biển, đảo, cân bằng lợi ích trước mắt và lâu dài, góp phần thực hiện thành công Chiến lược biển Việt Nam.