Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XV:

Chính phủ mới có 4 Phó Thủ tướng Chính phủ và 18 Bộ trưởng

Sáng 28.7, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu thành viên Chính phủ với 479 đại biểu Quốc hội tán thành (chiếm tỷ lệ 95,99% tổng số đại biểu Quốc hội).