Chọn ra giải pháp giảm thiểu tối đa vấn đề gây ô nhiễm