Chủ động, quyết liệt và trách nhiệm 

Xem với cỡ chữ
Chiều 14.7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Ủy ban Dân tộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác dân tộc trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tác động toàn diện tới kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống của đồng bào. Cùng với đó, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, cực đoan như rét đậm, rét hại, băng giá gây thiệt hại lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc, tình trạng xâm nhập mặn và hạn hán vẫn diễn biến phức tạp ở đồng bằng sông Cửu Long… đã ảnh hưởng lớn tới sản xuất và đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số. Trước tình hình trên, Ủy ban Dân tộc đã tập trung, chỉ đạo các vụ, đơn vị triển khai thực hiện 351 nhiệm vụ, trong đó có 8 Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 168 nhiệm vụ thường xuyên, 175 nhiệm vụ phát sinh giao tại các văn bản và thông báo kết luận; ban hành 1.104 văn bản các loại, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đã chủ trì nhiều cuộc họp, hội nghị, hội thảo và làm việc với các địa phương, các tổ chức, cá nhân phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh    

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ủy ban Dân tộc sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành công tác thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan bổ sung các đề án chính sách đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng tháng đầu năm gồm: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nêu rõ, nhiệm vụ trọng trong 6 tháng cuối năm của Ủy ban Dân tộc là: tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; kịp thời cập nhật các chủ trương chính sách và tinh thần chỉ đạo mới về công tác dân tộc.

Toàn cảnh Hội nghị    

Ông Hầu A Lềnh nhấn mạnh, các đơn vị của Ủy ban Dân tộc cần rà soát lại nhiệm vụ, các thông báo kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban để phân công rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm đến từng cán bộ, chuyên viên; tăng cường công tác phối hợp, trên tinh thần chủ động, quyết liệt, trách nhiệm; đổi mới tư duy, đổi mới cách làm, từng đơn vị phải nắm bắt tình hình địa phương, địa bàn và kịp thời tham mưu, xử lý những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác dân tộc; đồng thời, quan tâm, tập trung triển khai thi hành có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tin và ảnh: Hoàng Ngọc