Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên tại Bến Tre