Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm các gia đình chính sách tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu