Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam 

Xem với cỡ chữ

Theo thông cáo của Ủy ban Đối ngoại, nhận lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào và Phu nhân thăm chính thức nước ta từ ngày 6 - 8.12.2021

P. Thúy