Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp với các cơ quan của Quốc hội 

Xem với cỡ chữ
Chiều 3.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc giữa Lãnh đạo Quốc hội với Thường trực các cơ quan của Quốc hội, rà soát, đánh giá các công việc đã triển khai trong tháng 7 và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8.2021.

Cùng dự cuộc làm việc có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội... 

Trong tháng 7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các Phó Chủ tịch Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao kịp thời, quyết liệt, yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quán triệt đầy đủ, đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nhất là bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luật của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 3, Khóa XIII; đồng thời tích cực, khẩn trương, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo các điều kiện bảo đảm phục vụ tốt nhất các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV.

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp

Ảnh: Lâm Hiển 

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, sau 9 ngày làm việc, Quốc hội Khóa XV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự và bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch Covid - 19. Ngay sau Kỳ họp thứ Nhất, các cơ quan của Quốc hội đã khẩn trương hoàn thiện các văn bản để trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực các Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua. Đến nay, 25 Nghị quyết về công tác nhân sự, tổ chức, chương trình xây dựng luật, giám sát, quyết toán ngân sách nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nghị quyết chung Kỳ họp thứ Nhất đã được ban hành; 4 Nghị quyết về đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm hiện đang được hoàn thiện để trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực.

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội sau khi được kiện toàn đã tập trung xử lý ngay các công việc liên quan trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Nhất, bảo đảm tính liên tục, không gián đoạn trong việc thực hiện các nhiệm vụ được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao.

Trong tháng 7, Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã chủ trì tổ chức: cuộc làm việc giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ; Hội nghị liên tịch giữa Đảng đoàn Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phiên họp thứ 8 của Hội đồng Bầu cử quốc gia; Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; lễ công bố và trao Nghị quyết, Quyết định của Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội và phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, các Ủy viên Thường trực, Ủy viên chuyên trách của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Quang cảnh cuộc họp
Ảnh: Lâm Hiển

Tại cuộc họp, Lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8. Theo đó, các cơ quan của Quốc hội tập trung chuẩn bị cho Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV; xây dựng, hoàn thiện các Đề án đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban; triển khai Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 161 của Quốc hội về tổng kết hoạt động của các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV…

Quỳnh Chi