Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Quốc khánh Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất 

Xem với cỡ chữ
Ngày 2.12, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Quốc khánh Các Tiểu vương quốc Ả - rập Thống nhất (2.12.1971 - 2.12.2021), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi Thư chúc mừng tới Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Liên bang Các Tiểu vương Quốc Ả - rập Thống nhất Saqr Ghobash.

Trong Thư, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) đang phát triển tốt đẹp trong những năm qua, trong đó có quan hệ giữa Cơ quan lập pháp hai nước. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội mong muốn phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Liên bang UAE Saqr Ghobash thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Liên bang UAE ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

P. Thúy