Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Báo Đại biểu Nhân dân