Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Học viện Quân y