Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực Ủy ban Pháp luật