Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Văn phòng Quốc hội