Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Phiên toàn thể thứ hai, Đại hội đồng AIPA 42 

Xem với cỡ chữ
Chiều 25.8, tiếp tục chương trình Đại hội đồng AIPA 42 do Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam tổ chức theo hình thức trực tuyến, Đại hội đồng AIPA 42 tiến hành Phiên toàn thể thứ hai. Chủ tịch AIPA, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam Pehin Dato Abdul Rahman Taib chủ trì Phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Phiên toàn thể thứ hai, Đại hội đồng AIPA 42 

Ảnh: Lâm Hiển

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn tham dự Phiên họp.

Tham dự Phiên họp có Đoàn đại biểu các Nghị viện thành viên AIPA; Tổng thư ký AIPA; các Quan sát viên của AIPA…

Tại Phiên họp, Đại hội đồng AIPA 42 đã nghe trình bày và thông qua báo cáo của Hội nghị Nữ nghị sĩ AIPA (WAIPA); Ủy ban Chính trị; Ủy ban Kinh tế; Ủy ban xã hội và Ủy ban Tổ chức.

Hội nghị Nữ nghị sĩ AIPA (WAIPA) xem xét và phê duyệt Nghị quyết về Thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ trong Tương lai phục hồi sau đại dịch và việc làm thông qua kĩ thuật số và tài chính bao trùm. Theo đó, Ủy ban đã đồng thuận rằng tài chính bao trùm và tiếp cận công nghệ số là những yếu tố quan trọng nhằm trao quyền kinh tế cho phụ nữ trong tương lai phục hồi sau đại dịch và việc làm. Do đó, Ủy ban kêu gọi các quốc gia thành viên ASEAN tăng cường triển khai các chiến lược số bao trùm nhằm khoảng cách giới trong lĩnh vực số hóa và đồng thời đảm bảo an ninh số và an ninh mạng. Xây dựng mạng lưới hợp tác ở tất cả các cấp trong việc nâng cao năng lực cho phụ nữ, bảo đảm việc làm cho phụ nữ, và nghiên cứu tác động của Covid-19 đối với lao động nữ trong ASEAN để đề ra lộ trình, kế hoạch cho giai đoạn hậu đại dịch. Đồng thời, phát triển và đào tạo nâng cao các kĩ năng thích ứng hiệu quả cho phụ nữ và trẻ em gái.

Ảnh: Lâm Hiển

Tại Ủy ban Chính trị, Ủy ban đã xem xét và phê duyệt 4 Nghị quyết để trình Đại hội đồng thông qua, gồm: Nghị quyết Thông qua Báo cáo của Hội nghị nhóm tư vấn AIPA lần thứ 12; Nghị quyết về Tăng cường an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu hướng tới một không gian mạng tự cường trong ASEAN; Nghị quyết về Thúc đẩy an ninh con người trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm cho ASEAN; Nghị quyết về Tăng cường ngoại giao nghị viện hướng tới Cộng đồng ASEAN.

Với Nghị quyết về Tăng cường an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu hướng tới một không gian mạng tự cường trong ASEAN, Ủy ban chia sẻ sự quan ngại về các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu từ sự phát triển của thương mại điện tử. Nhận thức được tầm quan trọng của an ninh mạng trong việc tối đa hóa lợi ích của số hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và chính trị, Ủy ban ghi nhận vai trò quan trọng của các Nghị viện thành viên AIPA trong việc đảm bảo an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu trong khu vực thông qua luật pháp, chính sách và quy định của các quốc gia thành viên ASEAN.

Với Nghị quyết về Thúc đẩy an ninh con người trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm cho ASEAN, Ủy ban Chính trị chia sẻ quan điểm rằng kỹ thuật số bao trùm là một trong những trụ cột chính của quá trình khôi phục sau Covid-19 và đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), và an ninh con người là cách tiếp cận quan trọng trong việc xác định và giải quyết các thách thức xuyên suốt và phổ biến đối với sự sống còn, sinh kế và phẩm giá của người dân trong khu vực. Ủy ban nhất trí rằng các Nghị viện thành viên AIPA sẽ tận dụng tối đa AIPA như một nền tảng thúc đẩy an ninh con người để đạt được mục tiêu kỹ thuật số bao trùm thông qua các cuộc đối thoại hiệu quả và trao đổi các thực tiễn tốt. Củng cố ngoại giao nghị viện để hỗ trợ và bổ sung cho các nỗ lực ngoại giao của các Nhà nước /Chính phủ.

Với Nghị quyết về Tăng cường ngoại giao nghị viện hướng tới Cộng đồng ASEAN, Ủy ban Chính trị nhất trí, với tư cách là đại diện của các quốc gia ASEAN, các Nghị viện thành viên AIPA sẽ đóng vai trò là cầu nối mạnh mẽ cho Cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm thông qua ngoại giao nghị viện. Ủy ban nhất trí tăng cường ngoại giao nghị viện thông qua tất cả các cấp hoạt động của AIPA nhằ hướng tới Cộng đồng ASEAN. Ủy ban cũng nhất trí tăng cường ngoại giao nghị viện giữa AIPA và cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, Ủy ban khuyến khích các quốc gia thành viên ASEAN tích cực tham gia các hoạt động của AIPA, nhằm thúc đẩy sức mạnh tổng hoà giữa AIPA và ASEAN.

Ảnh: Lâm Hiển

Tại Ủy ban Kinh tế, Ủy ban xem xét và phê duyệt hai Nghị quyết để Đại hội đồng thông qua, gồm: Nghị quyết về Tăng cường hội nhập kinh tế ASEAN thông qua thúc đẩy số hoá các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs); và Nghị quyết về Phục hồi Kinh tế hậu Covid-19: Hợp tác du lịch trong ASEAN.

Với Nghị quyết về Tăng cường hội nhập kinh tế ASEAN thông qua thúc đẩy số hóa các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, Ủy ban Kinh tế ủng hộ mạnh mẽ quan điểm về vai trò quan trọng của công nghệ kỹ thuật số và các MSMEs trong việc tăng cường hoạt động kinh tế và kết nối của ASEAN. Nhận thức được tác động và những thách thức mà Covid-19 gây ra cho nền kinh tế, đặc biệt là đối với các MSMEs, Ủy ban chỉ ra sự cần thiết phải xây dựng năng lực và mạng lưới cho các MSMEs. Do đó, Ủy ban nhất trí giải quyết vấn đề này bằng cách thúc đẩy các chính sách và luật pháp theo hướng hài hòa hóa nhằm hướng tới hội nhập kinh tế số ASEAN giữa các quốc gia thành viên ASEAN và khuyến khích phát triển kinh tế số và chuyển đổi số cho các MSMEs.

Với Nghị quyết về Phục hồi Kinh tế hậu Covid-19: Hợp tác du lịch trong ASEAN, Ủy ban Kinh tế tái khẳng định cam kết của AIPA trong việc hỗ trợ Kế hoạch Chiến lược Du lịch ASEAN 2016-2025 thông qua sắp xếp lại ưu tiên các hoạt động và dự án nhằm khôi phục ngành du lịch của khu vực sau khi vượt qua đại dịch Covid-19. Thông qua các Nghị quyết, Ủy ban cũng ủng hộ tầm nhìn Du lịch ASEAN đến năm 2025, theo đó ASEAN hướng tới trở thành một điểm đến du lịch chất lượng và an toàn, mang đến trải nghiệm ASEAN đa dạng, độc đáo và cam kết phát triển du lịch có trách nhiệm, bền vững, bao trùm và cân bằng.

Tại Ủy ban Xã hội, Ủy ban đã xem xét và phê duyệt 3 Nghị quyết để Đại hội đồng thông qua, gồm: Nghị quyết về Thông qua Báo cáo AIPACODD 4 và Nghị quyết về Vượt qua các thách thức đương đại và ứng phó hướng tới một ASEAN không có ma túy; Nghị quyết về Tăng cường Hợp tác và Đẩy mạnh kỹ thuật số bao trùm để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu; Nghị quyết về Đưa các mục tiêu phát triển bền vững SDG toàn cầu để thực hiện hiệu quả ở cấp quốc gia.

Với Nghị quyết về Thông qua Báo cáo AIPACODD 4 và Nghị quyết về Vượt qua các thách thức đương đại và ứng phó hướng tới một ASEAN không có ma túy, Ủy ban đã xem xét và thông qua Báo cáo Hội nghị Hội đồng Tư vấn AIPA lần thứ 4 về Ma túy (AIPACODD) và Nghị quyết về Vượt qua các thách thức đương đại và ứng phó hướng tới một ASEAN không có ma túy được tổ chức bằng hình thức trực tuyến ngày 24.5.2021, do Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam đăng cai tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Berakas, Brunei Darussalam. Nghị quyết nhấn mạnh việc chỉ đạo các Nghị viện thành viên AIPA tái khẳng định lập trường của mình về cách tiếp cận không khoan nhượng, đưa ra các biện pháp hiệu quả, củng cố các chính sách hiện hành, thúc đẩy hơn nữa hợp tác xuyên biên giới và tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi luật pháp về ma túy, nhà chức trách tại các quốc gia và các cơ quan thể chế khác để đảm bảo cam kết của AIPACODD trong nỗ lực hướng tới một ASEAN không có ma túy.

Với Nghị quyết về Tăng cường Hợp tác và Đẩy mạnh kỹ thuật số bao trùm để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, Ủy ban chia sẻ sự lo ngại về tính dễ bị tổn thương của khu vực trước các mối đe dọa của biến đổi khí hậu, trong đó có thể ảnh hưởng đến các phân khúc quan trọng nhưng dễ bị tổn thương của các ngành kinh tế. Trong chủ đề này, Ủy ban ghi nhận tầm quan trọng của hợp tác khu vực và vai trò của công nghệ kỹ thuật số trong việc thúc đẩy hành động ứng phó biến đổi khí hậu và giảm nguy cơ biến đổi khí hậu trong khu vực. Ngoài ra, Ủy ban nhất trí hợp tác trong việc tăng cường quản lý, giám sát, cảnh báo, báo cáo thông tin về giảm thiểu tác động, chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua sử dụng công nghệ. Ủy ban cũng kêu gọi các quốc gia thành viên ASEAN tăng cường tài trợ cho các nỗ lực chống biến đổi khí hậu và các cơ hội hỗ trợ kỹ thuật.

Với Nghị quyết về Đưa các mục tiêu phát triển bền vững SDG toàn cầu để thực hiện hiệu quả ở cấp quốc gia, Ủy ban nhấn mạnh rằng việc bản địa hóa các SDG sẽ thúc đẩy việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 phù hợp và mang lại lợi ích cho người dân ASEAN. Do đó, Ủy ban nhất trí, với tư cách là đại biểu được bầu của nhân dân, các nghị sĩ cần đóng vai trò tích cực để bảo đảm luật pháp và chính sách góp phần thực hiện Chương trình nghị sự 2030. Liên quan đến chủ đề của Đại hội đồng AIPA lần thứ 42, Ủy ban ghi nhận tiềm năng của số hóa trong việc cung cấp dữ liệu kịp thời, khả năng truy cập dữ liệu và chất lượng dữ liệu, nhờ đó tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia cho Chương trình phát triển bền vững 2030 có thể được giám sát hiệu quả

Tại Ủy ban Tổ chức, Ủy ban thảo luận và phê duyệt 15 Nghị quyết để Đại hội đồng thông qua, gồm: Nghị quyết về Báo cáo Tài chính 2020-2021; Nghị quyết về Sử dụng Quỹ đặc biệt để chi trả chi phí hoạt động tại trụ sở mới và tăng lương cho cán bộ của Ban Thư ký AIPA; Nghị quyết về dự toán ngân sách 2021-2022; Nghị quyết về Báo cáo thường niên Ban Thư ký 2020-2021; Nghị quyết về Kết nạp Nghị viện Ukraina trở thành Quan sát viên của AIPA; Nghị quyết về Kết nạp Nghị viện Pakistan trở thành Quan sát viên của AIPA; Nghị quyết về Sửa đổi Quy chế AIPA; Nghị quyết về Hướng dẫn và Quy trình thủ tục đăng cai tổ chức Đại hội đồng AIPA; Nghị quyết về Quy trình thủ tục Đối thoại AIPA-ASEAN; Nghị quyết về Quy trình thủ tục Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA; Nghị quyết về Thành lập cơ chế đối thoại AIPA-EP; Nghị quyết về Trao Giải thưởng Cống hiến xuất sắc AIPA cho ông Kittisethabindit Cheam Yeap (Campuchia); Nghị quyết về Trao Giải thưởng Cống hiến xuất sắc AIPA cho ông Fadli Zon (Indonesia); Nghị quyết về Đánh giá cao vai trò Chủ tịch AIPA; Nghị quyết về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng AIPA lần thứ 43.

Tiếp đó, Đại hội đồng AIPA 42 đã tiến hành ký Thông cáo chung thông qua hình thức trực tuyến với sự tham gia của các Trưởng đoàn đại biểu Nghị viện các nước thành viên AIPA từ các điểm cầu của các nước.  

Nhân dịp này, Đại hội đồng AIPA 42 đã công bố và trao Giải thưởng cống hiến xuất sắc AIPA cho Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng và Kiểm toán, Chủ tịch nhóm AIPA của Quốc hội Campuchia Kittisethabindit Cheam Yeap và Chủ tịch Ủy ban Hợp tác liên nghị viện, Hạ viện Indonesia Fadli Zon.

Đại hội đồng AIPA 42 đã thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng AIPA 42 vào tháng 9.2022, do Quốc hội Campuchia đăng cai tổ chức.

Anh Phương