Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Ấn Độ Pranay Verma