Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa