Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh được giới thiệu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ 

Xem với cỡ chữ
Chiều 24.9, Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung đã báo cáo Đại hội về yêu cầu, cơ cấu, tiêu chuẩn, số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về yêu cầu, để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Khóa XIV phải là tập thể: có lý luận chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có tư duy đổi mới sáng tạo, ý chí chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm, có uy tín, có kiến thức, năng lực cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng kết hợp với tình hình thực tế của địa phương; giải quyết các tình huống nhất thời phát sinh, có số lượng và cơ cấu hợp lý để đảm bảo được sự lãnh đạo toàn diện, đảm bảo tính kế thừa và phát triển liên tục.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

Đại biểu tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo nguyên tắc, thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, gắn kết chặt chẽ với công tác bố trí nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhân sự lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII; phải căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89 - QĐ/TW, Quy định số 214-QĐ/TW, ngày 2.1.2020 của Bộ Chính trị và tiêu chuẩn cấp uỷ viên nêu tại Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18.10.2019 của Ban Tổ chức Trung ương.

Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Cần Thơ Khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 50 đồng chí. Ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ được giới thiệu bầu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Vũ Châu