Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường

Chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV 

Xem với cỡ chữ
Chiều 20.6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì cuộc làm việc của Ban Thư ký Quốc hội về nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại cuộc làm việc

Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, cùng với công tác nhân sự, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định rất nhiều nội dung quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch tài chính trung hạn, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch sử dụng đất 5 năm tới, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021 - 2025, một số chương trình mục tiêu quốc gia... Do vậy, Ban Thư ký Quốc hội cần tiếp tục rà soát, sắp xếp dự kiến chương trình Kỳ họp để các đại biểu Quốc hội có đủ thời gian xem xét, quyết định các vấn đề, bảo đảm chất lượng Kỳ họp.

Toàn cảnh cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc, các thành viên Ban Thư ký Quốc hội đã cho ý kiến về thời lượng tiến hành thảo luận về các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 – 2025; kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025... Theo đó, bố trí đủ thời gian thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 để tạo điều kiện cho các đại biểu Quốc hội xem xét kỹ lưỡng trước khi biểu quyết thông qua. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cần tăng thời lượng thảo luận về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 – 2025, vì đây là những nội dung được các địa phương hết sức quan tâm; cân nhắc điều chỉnh thời điểm thảo luận các nội dung về tài chính phù hợp hơn. Các thành viên Ban Thư ký Quốc hội cũng đề nghị dành thời gian phù hợp để Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tiếp thu, hoàn thiện, chỉnh lý các dự thảo nghị quyết trước khi trình Quốc hội biểu quyết thông qua.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường giao Vụ Tổng hợp chủ trì tiếp thu, hoàn thiện dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV và chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội nhiệm kỳ mới.

Tin và ảnh: Thanh Hải