Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVI

Ngày 30.11, HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVI đã khai mạc Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường kỳ cuối năm 2020).