Chuyển giao kỹ thuật trồng rong nho biển cho Trường Sa 

Xem với cỡ chữ
Viện Hải dương học Nha Trang vừa hoàn thành đề tài Chuyển giao kỹ thuật trồng, chế biến và bảo quản rong nho biển cho quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Sau hơn một năm thực hiện, Viện đã xây dựng, hoàn thiện và chuyển giao hai mô hình trồng rong nho biển theo phương pháp treo và trồng trên đáy bể composite. Cả hai mô hình này có tiện ích ít choán diện tích, dễ chăm sóc, phù hợp với điều kiện trên các đảo của huyện Trường Sa. Quá trình xây dựng mô hình cho thấy rong nho phát triển nhanh, cho năng suất cao, chất lượng tốt đạt khoảng 7-10 kg rong tươi/m2. Qua đề tài này, 40 cán bộ, chiến sỹ đã được tập huấn về kỹ thuật trồng, chế biến, bảo quản rong nho biển.