Chuyển hóa năng lượng mặt trời thành nhiên liệu lỏng 

Xem với cỡ chữ
Các nhà khoa học thuộc Đại học Harvard giới thiệu phương pháp sử dụng loại vi khuẩn để biến đổi năng lượng mặt trời thành nhiên liệu lỏng.
 
Nguồn: ITN
Họ dùng chất xúc tác để tách ánh sáng mặt trời thành hydro và oxy. Sau khi hệ thống lá cây nhân tạo sinh ra oxy và hyro, sử dụng vi khuẩn Ralstonia eutropha để chuyển hóa và kết hợp carbon dioxide, hydro thành dạng nhiên liệu lỏng gọi là isopropanol. Isopropanol chủ yếu được sử dụng làm dung môi và ứng dụng trong ngành công nghiệp dược phẩm, có thể làm nhiên liệu lỏng cho các phương tiện vận chuyển.