​​​​​​​Bài 1 Trả “nợ” niềm tin và kỳ vọng

Huy hiệu của người đại biểu dân cử không chỉ ở tấm hình cài trên ngực áo, mà đó còn ở trong tim - là sự tin tưởng của cử tri và Nhân dân dành cho người đại biểu mà mình đã trao gửi bằng lá phiếu của niềm tin và kỳ vọng. Đó mới chính là huy hiệu cao quý nhất mỗi đại biểu dân cử tận tâm vì nước, vì dân đã, đang và sẽ nỗ lực thực hiện trong suốt nhiệm kỳ. Đó cũng chính là những điều trân quý còn lại theo thời gian.

Bố trí Trưởng ban HĐND hoạt động chuyên trách

Trách nhiệm của đại biểu HĐND trước hết phải nói đến vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban HĐND, đặc biệt là những đại biểu chuyên trách. Đảng lãnh đạo HĐND thông qua việc cử cán bộ đảm nhiệm các chức vụ của HĐND, quan tâm tăng cường chất lượng các đại biểu HĐND chuyên trách; nghiên cứu để có thể bố trí được một vài Trưởng ban HĐND hoạt động chuyên trách cho nhiệm kỳ tới. Được như vậy, hoạt động của đại biểu HĐND càng có điều kiện tăng cường trách nhiệm hơn đối với cử tri và Nhân dân.

Quan tâm khảo sát thực tế, tiếp xúc cử tri chuyên đề

Theo kinh nghiệm của các Ban HĐND tỉnh Lào Cai, cần quan tâm khảo sát tình hình thực tế của địa phương về những nội dung liên quan đến báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết hoặc tổ chức hội nghị TXCT chuyên đề để lấy ý kiến tham gia của đối tượng chịu tác động trực tiếp của nghị quyết. Đây là khâu quan trọng giúp cho việc thẩm tra được toàn diện, đa chiều. Ban HĐND nên phân công từng thành viên nghiên cứu sâu các nội dung theo lĩnh vực phụ trách và xây dựng dự thảo báo cáo thẩm tra trước để trao đổi tại cuộc họp thẩm tra…

Rút ngắn khoảng cách giữa các vùng

Chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân về kết quả thực hiện Đề án “Sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái VŨ THỊ HIỀN HẠNH nhấn mạnh, việc thực hiện thành công Đề án này không đơn thuần là sự thay đổi chỗ học, số lượng học sinh mà là giải quyết vấn đề mấu chốt trong đầu tư cho giáo dục, từng bước rút ngắn dần khoảng cách về mọi mặt giữa giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi với các vùng khác.

Chú trọng thu thập, tích lũy thông tin, tư liệu

Theo các Ban HĐND tỉnh Tuyên Quang, một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng thẩm tra là việc các thành viên Ban thiếu thông tin nên gặp khó khăn trong phản biện hoặc kiểm chứng tính xác thực của các nội dung nêu trong văn bản phải thẩm tra. Vì vậy, cùng với việc chủ động phối hợp với các cơ quan soạn thảo ngay trong quá trình chuẩn bị dự thảo nghị quyết, các Ban cần chú trọng thu thập, tích lũy các thông tin, tư liệu để phục vụ thẩm tra. Trường hợp cần thiết, Ban khảo sát về vấn đề chủ yếu để nắm thông tin được chính xác, toàn diện hơn.

Long An: Thông qua 12 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 25

Để kịp thời quyết định các vấn đề quan trọng, cấp bách, sáng 26.2.2021, HĐND tỉnh Long An Khóa IX đã tổ chức Kỳ họp thứ 25 (kỳ họp chuyên đề).

Động lực thúc đẩy đổi mới hoạt động

Bên cạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ, chức năng theo quy định, Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang đã rất quan tâm đến HĐND cấp huyện, nhất là phát động phong trào thi đua trong hoạt động của HĐND cấp huyện. Qua đó, đã tạo hiệu ứng tích cực, động lực thúc đẩy sự phấn đấu, đổi mới trong hoạt động HĐND các huyện, thị, thành phố trên địa bàn.

Cơ sở yêu cầu giải trình, làm rõ

Theo kinh nghiệm của Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn, để tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh cần chuẩn bị chu đáo chương trình điều hành, nội dung về lĩnh vực chất vấn để Chủ tọa có cơ sở, căn cứ điều hành. Để có thông tin trước khi tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Văn phòng cần tham mưu cho Thường trực HĐND chỉ đạo các Ban HĐND khảo sát những nội dung sẽ đưa ra chất vấn để nắm bắt thông tin, có cơ sở yêu cầu cơ quan, đơn vị giải trình, làm rõ và đề xuất phục vụ việc điều hành của Chủ tọa.

Thường Tín hướng đến huyện nông thôn mới nâng cao

Sau 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao đời sống Nhân dân đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của huyện Thường Tín. Không bằng lòng với những kết quả đạt được, huyện tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025, cơ bản các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 5 xã đạt NTM kiểu mẫu, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu Thủ đô, trở thành huyện cơ bản đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đề xuất, lựa chọn các nội dung giải trình cụ thể

Thực tiễn cho thấy, muốn có hoạt động giải trình tại các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh bám sát yêu cầu thực tiễn, bảo đảm hiệu quả, việc chuẩn bị các vấn đề và nội dung giải trình hết sức quan trọng. Khi đã lựa chọn được vấn đề giải trình, tùy từng lĩnh vực, Văn phòng HĐND tỉnh Bắc Giang tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh giao các Ban HĐND nghiên cứu, thu thập thông tin, tổ chức khảo sát... Từ đó, đề xuất các nội dung giải trình cụ thể, lựa chọn các ngành, cá nhân liên quan đến nội dung cần giải trình.

Bài cuối: Bảo đảm tính khả thi, thời hạn hoàn thành

Bên cạnh đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ vướng mắc, tăng cường công tác phối hợp, ưu tiên nguồn lực để triển khai thực hiện, giải quyết dứt điểm các nội dung, công việc chưa hoàn thành; rà soát việc phân công, phân cấp, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, các đơn vị liên quan… Qua giám sát, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng cũng nhấn mạnh yêu cầu đánh giá tác động của chính sách chi tiết, toàn diện, dự kiến nguồn lực sát với thực tế để bảo đảm chất lượng triển khai; nghiên cứu, thảo luận sâu hơn nữa để các nội dung kết luận có tính khả thi, thời hạn hoàn thành cụ thể.

Hội nghị TT HĐND

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc

Sáng 25.12, tại Thái Nguyên, Ban Công tác đại biểu phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với chủ đề :“Vai trò của Thường trực HĐND trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND”.

Xem tiếp...