Công bố Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển 2020 và tầm nhìn 2030 

Xem với cỡ chữ
Ngày 2/4, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ công bố Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là tiền đề quan trọng để xây dựng những bước đi thích hợp nhằm khai thác hiệu quả, bền vững tài nguyên môi trường biển. Mục tiêu của Chiến lược đề ra là đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển song vẫn giữ được môi trường trong lành với những ngành kinh tế ít ô nhiễm, phát thải khí nhà kính.
 
Một số nội dung quan trọng của Chiến lược là: xác định mục tiêu từ nay đến năm 2020 phải từng bước đáp ứng hạ tầng thông tin kỹ thuật cơ bản về tài nguyên và môi trường biển; cung cấp thông tin dự báo thiên tai, biến đổi khí hậu kịp thời, đủ độ tin cậy, phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển và các hải đảo; Giảm nhẹ mức độ suy thoái, cạn kiệt tài nguyên và kiềm chế tốc độ gia tăng ô nhiễm môi trường vùng ven biển, ven bờ trên các đảo; Nâng cao khả năng thích ứng BĐKH, duy trì chức năng sinh thái và năng suất sinh học của các hệ sinh thái biển nhằm bảo vệ đa dạng sinh học biển và các nguồn lợi từ biển; Tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quản quản lý hoạt động điều tra cơ bản, khai thác; Sử dụng tài nguyên theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường biển…

PV