Công nghệ xanh cho môi trường nước bền vững 

Xem với cỡ chữ
Tổng cục Môi trường vừa phối hợp với 5 trường đại học tổ chức hội thảo quốc tế Công nghệ xanh cho môi trường nước bền vững.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã giới thiệu những nghiên cứu, phát kiến, sáng chế và cập nhật tri thức khoa học mới nhất về công nghệ cấp nước, xử lý nước thải và tái sử dụng nước; phục hồi tài nguyên từ nước thải; quản lý tài nguyên nước; xử lý nước bằng công nghệ nano… trong đó tiêu biểu là công nghệ sản xuất dầu từ nước biển và nước thải công nghiệp bằng vi tảo Chlorococcum sp. RAP-13; tích hợp hệ thống tái sinh và tái sử dụng nước ứng dụng cho các quốc gia châu Á; công nghệ phân hủy yếm khí chất thải thực phẩm để tái tạo nguồn nước thải; xử lý sinh học nước thải đầm nuôi tôm bằng kỹ thuật SBR; ứng dụng vật liệu nano trong cấp nước và xử lý nước thải.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng cho biết, trước bối cảnh tài nguyên thiên nhiên dần cạn kiệt, trong đó có tài nguyên nước do biến đổi khí hậu, đặc biệt với các nước đang phát triển như Việt Nam, việc phát triển công nghệ xanh không gây hại cho môi trường trong lĩnh vực tài nguyên nước đang trở nên vô cùng cấp thiết. Ngoài khung pháp lý đã được thành lập, Chính phủ đã thành lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ để tài trợ cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tiến hành nghiên cứu và chuyển đổi, đổi mới, nâng cao công nghệ xanh, bao gồm lĩnh vực quản lý môi trường nước. 

CHÍ TUẤN