Củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc 

Xem với cỡ chữ
Tại Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2021 được tổ chức tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, Bộ Quốc phòng cần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, chung sức, chung lòng. Phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

Nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, Hội nghị tổ chức nhằm đánh giá kết quả công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021; xác định phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác. Trong đó, những thành tựu nổi bật là thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về quân sự, quốc phòng; phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đặc biệt, trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, cán bộ, chiến sĩ toàn quân không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy, giúp đỡ nhân dân, nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, các địa bàn trọng điểm. Đồng thời, Bộ Quốc phòng triển khai linh hoạt, có trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, hoạt động giao lưu, bảo vệ quản lý biên giới và quân y; triển khai hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Giữ vững ổn định chính trị để phát triển đất nước

Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo tóm tắt các hoạt động của Quân uỷ Trung ương 6 tháng qua và các tham luận của các đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị tài liệu kỹ lưỡng về nội dung, chương trình; các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận dân chủ, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến quý báu, bổ sung, hoàn thiện thêm đánh giá nhận định về phương hướng nhiệm vụ; cách tổ chức thảo luận khoa học, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Ảnh: Trọng Hải

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, năm 2021 là một năm đất nước có nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Song song với các sự kiện trọng đại đó, tình hình dịch Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp, Việt Nam đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị về tổng thể đất nước ta vẫn đạt được những thành tựu khá nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực. Để đạt được kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của Bộ Quốc phòng cũng như toàn bộ cán bộ chiến sĩ toàn quân; qua đó khơi dậy và thúc đẩy mạnh mẽ khát vọng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Mặc dù đạt được những thành tự đáng ghi nhận đó, Thủ tướng cũng lưu ý chúng ta không được lơ là, mất cảnh giác, chủ quan…

Trên cơ sở những kết quả đã được trong 6 tháng đầu năm 2021, Thủ tướng đề nghị, Bộ Quốc phòng cần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, chung sức, chung lòng. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc gắn kết chặt chẽ, hài hòa, hợp lý, hiệu quả với phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Đồng thời, quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, các phương thức lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, của Đảng, của Nhân dân lên trên hết. Đặc biệt, cần chăm lo và gìn giữ sự đoàn kết, thống nhất, siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với phân cấp, phân quyền, gắn với kiểm tra, giám sát. Đồng thời, vừa làm vừa rút kinh nghiệm những mô hình hay, cách làm tốt, khẩn trương nhân rộng; bổ sung vào lý luận, đường lối về quân sự, quốc phòng. Phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

Tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình và dự báo chiến lược, chủ động, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng... Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với Quân đội. Điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, có sức cơ động và sức chiến đấu cao; cơ cấu đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, lực lượng; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, xác định rõ vị trí công tác cho từng chức danh, giảm đầu mối trung gian. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tạo thế và lực để bảo vệ tổ quốc tứ sớm, từ xa. Quân đội tiếp tục đóng vai trò đi đầu trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và nhất là phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện chiến lược vaccine…

Xây dựng các đơn vị vững mạnh toàn diện

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 toàn quân cần tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2026. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã xác định một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó có việc chủ động, nhạy bén, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống; tiếp tục triển khai sâu rộng các nghị quyết, chiến lược, kết luận, đề án, chính sách pháp luật về quân sự, quốc phòng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân Ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Tân Cương
Ảnh: Trọng Hải

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện và hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; tổng kết công tác giáo dục quốc phòng, an ninh giai đoạn 2015 - 2020; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, biển, đảo, biên giới, nội địa và các địa bàn trọng điểm; chủ động phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm - cứu nạn; tổ chức huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao bảo đảm chất lượng, an toàn; đẩy mạnh xây dựng chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng, hoàn chỉnh chiến lược và các đề án về giáo dục, đào tạo.

Toàn cảnh Hội nghị
Ảnh: Trọng Hải

Quân đội sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; Nghị quyết chuyên đề, Kế hoạch kiểm tra giám sát của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Toàn quân đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh tiêu biểu;  tăng cường công tác kiểm tra, giám sát giữ nghiêm kỷ luật Đảng; làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ Bộ Chính trị kiểm tra công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ…

Nguyễn Thúy