Đà Nẵng chi 2 triệu USD phủ sóng Wifi  

Xem với cỡ chữ
Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng cho biết, hệ thống Wifi sẽ hoạt động vào tháng 9 tới, với gần 400 bộ phát sóng (mỗi bộ phát trong phạm vi khoảng 300 m), đảm bảo cho việc truy cập cùng lúc của 10.000 lượt. Việc lắp đặt Wifi được thực hiện qua hai giai đoạn, tổng vốn đầu tư gần 2 triệu USD (trên 40 tỷ đồng). Sau Hội An, Hạ Long và cố đô Huế, Đà Nẵng là thành phố thứ tư ở nước ta phủ sóng Wifi miễn phí, góp phần nâng cao dân trí; quảng bá du lịch; giám sát và cảnh báo ô nhiễm môi trường; quản lý giao thông đô thị, thiên tai...