Bảo đảm quyền trợ giúp pháp lý của đối tượng yếu thế

ĐẠI BIỂU: Nguyễn Tiến Sinh

Bảo đảm quyền trợ giúp pháp lý của đối tượng yếu thế

Trong Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) nêu rất rõ yêu cầu đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý. Tuy nhiên, thiết kế trong điều luật hoàn toàn không thể hiện được.

Thông tin đại biểu

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI