Công khai ý kiến đánh giá của cử tri

Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng nhà nước nói chung và cơ quan đại diện - cơ quan quyền lực nhà nước từ Trung ương đến địa phương ở nước ta nói riêng. Thông qua việc bầu cử này, nhân dân thực hiện quyền dân chủ bằng cách lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và HĐND. Vì vậy, lựa chọn những người bảo đảm tiêu chuẩn, xứng đáng tham gia vào các cơ quan dân cử là yêu cầu quan trọng và có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của địa phương, đất nước.

Ngăn ngừa tình trạng đầu cơ đất đai

Trước Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Bình Định Khóa XII (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020), cử tri xã Cát Hanh, huyện Phù Cát và xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ cùng phản ánh: Tình trạng đầu cơ đất và “cò đất” diễn ra khá phổ biến tại các địa phương, nhất là tại các buổi đấu giá đất, gây khó khăn cho người dân tham gia đấu giá đất xây dựng nhà ở, muốn có đất để ở phải mua qua “cò đất” với giá chênh lệch cao. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh có biện pháp quản lý hiệu quả, khắc phục tình trạng đầu cơ đất và “cò đất” như hiện nay, tạo điều kiện cho mọi người dân đều có thể tham gia đấu giá đất xây dựng nhà ở.

Sớm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

Công khai chính sách liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân

Những năm qua, việc thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở xã, phường thị trấn trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Nhiều xã, phường đã phát huy quyền làm chủ thực sự của Nhân dân, kịp thời khơi dậy sức sáng tạo của Nhân dân trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội, tăng cường đoàn kết, cải thiện dân sinh. Các xã, phường trên địa bàn đã xây dựng được 157 bảng tin công cộng, thực hiện tốt việc công khai 11 nội dung chính quyền phải công khai để dân biết và giám sát, kiểm tra; 5 nội dung Nhân dân được bàn và quyết định, 14 nội dung chính quyền phải công khai để Nhân dân biết thực hiện đầy đủ.

Tiên phong đưa quyết sách vào cuộc sống

Tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Lào Cai Khóa XV đã ban hành 53 nghị quyết, trong đó có 30 nghị quyết về các cơ chế, chính sách thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 chi từ ngân sách địa phương. Cùng với một số chính sách đã được HĐND tỉnh ban hành trong giai đoạn 2016 - 2021 còn có hiệu lực thực hiện đến hết năm 2025, dự kiến chi ngân sách địa phương cho thực hiện các chính sách theo HĐND tỉnh ban hành giai đoạn 2021 - 2025 khoảng trên 3.030 tỷ đồng, tăng 316 tỷ đồng so với giai đoạn 2016 - 2021.

Không để tái diễn khai thác đá trái phép

Trước Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Bình Định Khóa XII (kỳ họp thường kỳ cuối năm 2020), cử tri phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn kiến nghị, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác đá trái phép trên núi Hòn Chà, vì dễ gây sạt lở trong mùa mưa lũ, ảnh hưởng đến tài sản và đời sống của người dân phường Bùi Thị Xuân và phường Trần Quang Diệu.

Làm tốt những vấn đề then chốt trong giải phóng mặt bằng

Phát huy tiềm năng, thế mạnh giảm nghèo bền vững

Là huyện vùng cao, biên giới phía Tây Bắc của tỉnh Lào Cai, Bát Xát thuộc một trong 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

Lấy kết quả giải quyết kiến nghị cử tri làm tiêu chí đánh giá

Video New - Đại biểu - cử tri