Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập Trường Quốc tế và Trường Quản trị và Kinh doanh 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện Nghị quyết số 3768/NQ-HĐ ngày 24.11.2021 của Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Kim Sơn ký, ngày 1.12.2021 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân đã ký ban hành quyết định thành lập Trường Quốc tế và Trường Quản trị và Kinh doanh trên cơ sở tổ chức lại Khoa Quốc tế và Khoa Quản trị và Kinh doanh.

Theo các quyết định, Trường Quốc tế (VNU-IS) và Trường Quản trị và Kinh doanh (VNU-HSB) là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học; tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch; được tổ chức và hoạt động theo các quy định của pháp luật có liên quan, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành và Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Như vậy, hiện nay Đại học Quốc gia Hà Nội có 8 trường đại học thành viên (do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập), 2 trường (do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký quyết định thành lập), 2 khoa trực thuộc, 7 viện nghiên cứu, 2 trung tâm đào tạo và nghiên cứu, 16 đơn vị phục vụ.

Việc thành lập Trường trên cơ sở điều chỉnh, sắp xếp phát triển các khoa trực thuộc sẽ giúp Đại học Quốc gia Hà Nội sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực từ lợi thế của mô hình đại học cũng như tạo điều kiện để thu hút các nguồn lực về nhân sự, tài chính từ bên ngoài; tiếp tục hoàn thiện mô hình đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trên nền tảng phát triển các hạt nhân có năng lực thực hiện tốt các chính sách thí điểm về đào tạo, nghiên cứu khoa học, liên kết và hội nhập quốc tế, đặc biệt là có khả năng tự chủ về tài chính.

Trường Quản trị và Kinh doanh hiện là thương hiệu có uy tín trong đào tạo về kinh doanh và quản trị liên ngành

Khoa Quản trị và Kinh doanh, nay là Trường Quản trị và Kinh doanh, được thành lập ngày 13.7.1995. Đến nay, VNU-HSB là thương hiệu có uy tín hàng đầu tại Việt Nam trong đào tạo về kinh doanh và quản trị liên ngành. VNU-HSB dẫn đầu Việt Nam với các chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, các khóa đào tạo quản trị điều hành và các hoạt động tư vấn cho cả khu vực công và tư với hơn 13.000 cựu học viên, trong số đó nhiều người đang giữ chức vụ quan trọng trong các cơ quan chính phủ và các công ty thương mại lớn.

VNU-HSB được biết tới là một tổ chức đào tạo đầu tiên ở Việt Nam được nhận ISO cho tất cả hoạt động tư vấn và đào tạo từ năm 1996. Hiện nay VNU-HSB có quan hệ hợp tác nghiên cứu và đào tạo với nhiều nhà khoa học xuất sắc, nhiều trường đại học nổi tiếng thế giới như: ĐH Queensland (Úc), Trường Ipag (CH Pháp), ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore), ĐHQG Singapore (NUS)… Các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế được tăng cường bao gồm việc tổ chức thăm quan thực tế, trao đổi giảng viên, học viên và chuyên gia trong nhiều chương trình đào tạo liên ngành. Các học viên có nhiều cơ hội được tham gia các chương trình chất lượng từ MBA, MNS đến các khóa đào tạo quản trị điều hành và các khóa học ngắn hạn ở nước ngoài.

VNU-HSB đang sở hữu bản quyền đối với 5 nhóm chương trình: HSB-MBA (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh); MNS (Cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ quản trị an ninh phi truyền thống); MET (Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ); DMS (Tiến sĩ Quản trị và phát triển bền vững); MOTE (Cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ quản trị công nghệ và doanh nghiệp).

Trường Quốc tế là một trong những đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội sớm triển khai nhiều mô hình đào tạo đặc sắc

Trong khi đó, Khoa Quốc tế, nay là Trường Quốc tế, được thành lập ngày 24.7.2002. Đến nay, Trường Quốc tế đã phát triển quan hệ hợp tác với gần 40 trường đại học, tổ chức giáo dục, khoa học và công nghệ trên thế giới, tại Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Malaysia, Đài Loan - Trung Quốc… Trường có quy mô đào tạo trên 4.000 người học đến từ trên 12 quốc gia, vùng lãnh thổ và 5 châu lục; đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên giỏi (100% giảng viên chuyên ngành đều tốt nghiệp ở nước ngoài), tâm huyết và luôn mong muốn tạo giá trị cho người học và cộng đồng.

VNU-IS là một trong những đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội sớm triển khai nhiều mô hình đào tạo đặc sắc như: liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng, chương trình chất lượng cao theo đặc thù đơn vị được giảng dạy toàn bộ bằng tiếng Anh, chương trình đồng cấp bằng với các đối tác nước ngoài… Các ngành nghề hợp tác đào tạo trải dài trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: Kinh tế, kinh doanh, quản trị, tài chính, quản lý, kỹ thuật công nghệ, khoa học dữ liệu, du lịch, khách sạn…

VNU-IS đào tạo người học đến từ trên 12 quốc gia, vùng lãnh thổ và 5 châu lục

VNU-IS được Đại học Quốc gia Hà Nội giao triển khai Chương trình thu hút học giả quốc tế (bao gồm cả học giả là người Việt Nam ở nước ngoài) về dẫn dắt, chủ trì các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Trường đã thành lập 11 nhóm nghiên cứu gồm các lĩnh vực công nghệ, kinh tế, quản lý, tài chính, marketing, khoa học dữ liệu, quang tử, AI, IoTs, học máy, y sinh…

Đỗ Vũ