Đại học Quốc gia Hà Nội và VNPT phối hợp chuyển đổi số trong giáo dục - đào tạo 

Xem với cỡ chữ
Lãnh đạo Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội và lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) mới đây đã thảo luận cơ hội hợp tác trong nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và nền tảng công nghệ, hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục phổ thông, đội ngũ giảng viên, giáo viên cả nước, đặc biệt các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa đang tiếp cận công nghệ đào tạo trực tuyến. Nội dung hợp tác dựa trên thế mạnh và tiềm năng mỗi bên, tập trung vào giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học - công nghệ, chuyển giao tri thức.

Theo Giám đốc ĐHQG Hà Nội Lê Quân, với vị thế tiên phong trong hệ thống giáo dục quốc gia cũng như định hướng phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu tiên tiến, đa ngành, đa lĩnh vực, ĐHQG Hà Nội luôn chú trọng gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Giám đốc Lê Quân bày tỏ mong muốn hai bên phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các địa phương. Bên cạnh đó, ĐHQG Hà Nội sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của VNPT (ngắn hạn và dài hạn), đồng thời hỗ trợ tuyển dụng, cung cấp nhân lực chất lượng cao cho VNPT trong các lĩnh vực theo nhu cầu của Tập đoàn.

Giám đốc ĐHQG Hà Nội Lê Quân đề xuất, hai bên phối hợp tổ chức nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ trên cơ sở nhu cầu của VNPT và thế mạnh của ĐHQG Hà Nội

Về nghiên cứu khoa học - công nghệ và chuyển giao tri thức, Giám đốc Lê Quân đề xuất, hai bên phối hợp tổ chức nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ trên cơ sở nhu cầu của VNPT và thế mạnh của ĐHQG Hà Nội như: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học dữ liệu, phân tích dữ liệu, tự động hóa… Cùng với đó, VNPT hỗ trợ ĐHQG Hà Nội triển khai một số nhiệm vụ, chương trình, đề án khoa học - công nghệ quốc gia: Chương trình khoa học - công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc, Chương trình khoa học - công nghệ phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển, Hệ Tri thức Việt số hóa… Giám đốc Lê Quân cũng đề xuất VNPT xem xét tài trợ “không gian xanh” tại Khu đô thị ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc và thành lập quỹ học bổng VNPT nhằm hỗ trợ sinh viên, nghiên cứu sinh và các công bố quốc tế ở ĐHQG Hà Nội.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Huỳnh Quang Liêm đề xuất, VNPT hỗ trợ nền tảng chuyển đổi số, ĐHQG Hà Nội đảm nhiệm về mặt chuyên môn

Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm đánh giá cao cơ hội hợp tác giữa hai bên. Mặc dù giữa ĐHQG Hà Nội và VNPT chưa ký kết văn bản hợp tác chính thức nhưng các đơn vị thành viên của hai bên đã hợp tác tích cực về đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ. Trên cơ sở các nội dung hợp tác sẵn có, hai bên tiếp tục thảo luận nhằm phát triển mối quan hệ hợp tác này. Đồng thời phát huy tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên để tiếp tục thực hiện trách nhiệm xã hội bằng cách thúc đẩy chuyển đổi số nền giáo dục, y tế quốc gia. Theo đó, VNPT hỗ trợ nền tảng chuyển đổi số còn ĐHQG Hà Nội đảm nhiệm về mặt chuyên môn với thế mạnh đa ngành, đa lĩnh vực của các đơn vị đào tạo và nghiên cứu thành viên.

Trước mắt, hai bên sẽ phối hợp triển khai bồi dưỡng giáo viên tiểu học, trung học cơ sở để đáp ứng chuẩn chương trình, sách giáo khoa mới. Trong đó, ĐHQG Hà Nội bảo đảm về mặt chuyên môn, nhân sự, còn VNPT hỗ trợ hạ tầng, kỹ thuật, đường truyền, an ninh mạng… Ngoài ra, hai bên sẽ cùng chia sẻ và hỗ trợ về cơ sở vật chất, nhân lực kỹ thuật phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học ở ĐHQG Hà Nội (hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền, mạng viễn thông…). VNPT cũng sẽ xem xét hỗ trợ chương trình phát triển đại học số, đại học thông minh ở ĐHQG Hà Nội.

Đỗ Vũ