Thanh Hóa:

Đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai trong sử dụng công trình, nhà ở 

Xem với cỡ chữ
Tại Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu thường xuyên quan trắc biến dạng của công trình, nhà ở. Kiểm tra hệ thống điện và đánh giá chất lượng công trình, bộ phận công trình, nhà ở. Có biện pháp gia cố, giằng chống đồng thời cắt, tỉa cây xanh để đảm bảo an toàn khi xảy ra các loại hình thiên tai như bão, lốc, … đặc biệt là công trình, nhà ở sử dụng mái tôn, mái fibro xi măng, trần nhựa, cửa kính, công trình gắn pano, biển quảng cáo, bồn chứa nước trên cao.

Thanh Hóa yêu cầu đảm bảo công tác phòng, chống thiên tai tại các công trình, đặc biệt là nhà ở sử dụng mái tôn, mái fibro xi măng, trần nhựa
Thanh Hóa yêu cầu đảm bảo công tác phòng, chống thiên tai tại à nhà ở sử dụng mái tôn, mái xi măng, trần nhựa

Đối với công trình, nhà ở trong khu vực thường xuyên xảy ra sét, khuyến cáo người dân lắp đặt hệ thống chống sét, bao gồm kim thu sét, kết hợp với dây dẫn xuống và hệ thống tiếp đất. Định kỳ tổ chức nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước xung quanh khu vực công trình, nhà ở. Trước mùa mưa, lũ phải kiểm tra, rà soát và có biện pháp khắc phục kịp thời. Có phương án sơ tán người, tài sản và chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm khi phát hiện các hoạt động, hành vi và sự cố công trình, nhà ở có thể ảnh hưởng đến an toàn công trình, nhà ở và hoạt động phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở phải kịp thời thông tin, báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để xử lý, khắc phục. Trường hợp các hoạt động, hành vi và sự cố xảy ra nghiêm trọng mà không xử lý được hoặc việc phối hợp xử lý chưa đạt yêu cầu thì báo cáo UBND cấp trực tiếp để được hỗ trợ. Chấp hành việc kiểm tra, giám sát, xử lý của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong việc sử dụng công trình, nhà ở.

UBND cấp huyện, xã tổ chức thực hiện nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở trên địa bàn do địa phương quản lý. Thông tin, truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở. Tổ chức kiểm tra, đánh giá theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở. Thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở.

Thảo Anh